Dnevne aktivnosti

ARTIKULACIJA DNEVNIH AKTIVNOSTI

otisci Mlađa i srednja grupa   

1. Dolazak djece
Slobodne aktivnosti
06:45 – 08:30 h
2. Doručak 08:30 – 09:00 h
3. Jutarnji sastanak
Tema dana
09:10 – 09:25 h
4. Aktivnosti u centrima 09:30 -10:15 h
5. Vanjske ili slobodne aktivnosti 10:15 – 11:45 h
6. Ručak 11:30 – 12:00 h
7. Briga o higijeni djece
Briga o zubićima
Priprema za odmor
12:00 – 12:20 h
8. Pričam ti priču 12:25 – 12:45 h
9. Popodnevni odmor 12:45 – 14:15 h
10. Slobodne aktivnosti
Užina
Odlazak djece
14:30 – 16:00 h

 kockica Starija grupa

1. Dolazak u vrtić
Igramo se za stolom
06:45 – 08:30 h
2. Doručkujemo 08:30 – 09:00 h
3. Jutarnji sastanak
Tema dana
09:10 – 09:35 h
4. Aktivnosti u centrima 09:35 -10:35 h
5. Vanjske ili slobodne aktivnosti 10:40 – 11:30 h
6. Ručak 12:00 – 12:30 h
7. Briga o zubićima
Higijena
12:30 – 12:45 h
8. Pričam ti priču 12:45 – 13:00 h
9. Popodnevni odmor 13:00 – 14:15 h
10. Aktivnosti u centrima
Užina
Odlazak djece
14:30 – 16:00 h