Literatura

LITERATURA ZA ODGAJATELJE I RODITELJE

 1. Nedjeljka Dobrić : “Razvoj početnih matematičkih pojmovau predškolskoj ustanovi” ; PVF, Beograd , 1981
 2. M.Čudina-Obradović : “Istine oko nas” ; ŠK , Zagreb , 1996.
 3. R . Prentović , V. Sotirović : “Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova ” , Didakta , Novi Sad , 1998.
 4. Mira Stambak : “Svako dijete može da uči” ; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva , Beograd , 1986.
 5. David Wood ; “Kako djeca misle i uče” , Educa , Zagreb , 1992.
 6. Grupa autora : “Kreativni materijal za rad u učionicama usmjerenim na dijete” , COI , Sarajevo , 2000.
 7. Radomir Matić : “Metodika razvoja govora” , Beograd.
 8. Adila Pašalić-Kreso : “Rano učenje” , COI , Sarajevo 2000.
 9. Grupa autora : “Korak po korak 1 i 2” ; Kreativni centar , Beograd , 1999.
 10. Grupa autora : “Stvaranje učionica u kojim dijete ima centralnu ulogu” , COI , Sarajevo , 2000.
 11. Edita Slunjski : “Integrirani predškolski kurikulum” ; Mali profesor , Zagreb 2001.
 12. Grupa autora : “Obrazovanje i kultura demokracije” , COI , Sarajevo , 2000.
 13. Emil kamenov : “Intelektualno vaspitanje kroz igru” , Svjetlost , Sarajevo , 1984.
 14. Medouz – Kešdan : ” Kako pomoći djeci da uče ” , Zavod za udžbenike i nastavna sredstva ; Beograd , 2000.
 15. Tatjana Pavlovski : ” Tematsko planiranje u dječijem vrtiću ” ; Institut za pedagogoiju i androgogiju ; Beograd.
 16. M.Seitz- U.Hallwachs : “Montessori ili Waldorf” , Educa , Zagreb , 1997.
 17. Čuturić : “Prve tri godine života” , ŠK , Zagreb.
 18. Čudina-Obradović , Junaković : “To sam ja” , ŠK , Zagreb.
 19. Peteh-Duš : “Priče za najmlađe” ; ŠK , Zagreb.
 20. I.Herljević-I.Posokhova : “Govor , Ritam , Pokret” ; Ostvarenje , 2002.
 21. Mira Peteh : “Svako slovo nešto novo” : Alinea , Zagreb , 2003.
 22. Štanger-Velečki , Blažević : “Svjetiljke za dječju dušu” ; Alfa , 1999.
 23. Čudina-Obradović : “Igrom do čitanja” ; ŠK , Zagreb.
 24. Einon : “Igre učilice” , Profil , Zagreb.
 25. M.Peteh : “Zlatno doba brojalice” ; Alinea , Zagreb , 2003.
 26. Grupa autora : “antologija lutkarskih tekstova” ; Kreativni centar , Beograd , 2003.
 27. Edita Slunjski : “Kad djeca pišu , broje , računaju… “Stonek , Varaždin.
 28. Z.Bastašić : “Lutka ima srce i pamet” : ŠK , Zagreb.
 29. Mira Peteh : “Radost stvaranja” ; Alinea , Zagreb , 2003.
 30. Anela Seksan : “Likovne tehnike” ; COI , Sarajevo
 31. “Pokaži da i ti to znaš” ; Extrade ; Rijeka.
 32. Bertino-Vala : “366 poučnih priča” ; Svjetlost , Sarajevo .
 33. Grupa autora : “Knjiga godišnjih doba” ; Svjetlost , Sarajevo .
 34. Roller-Halačev-Vegar : “Igre pretškolske djece 1 i 2” ; Beograd .
 35. Vlasta Pokrivka : “Djete i scenska lutka” ; ŠK , Zagreb , 1991.
 36. Mira Šincek : “Djetinjstvo na dlanu ljubavi” ; Đakovo , 1996.
 37. Tomas Gordon : “Umijeće roditeljstva” ; Kreativni centar , Beograd.
 38. S.R.Covey : “7 navika uspješnih obitelji”
 39. Adila Pašalić-Kreso : “Koordinate obiteljskog odgoja” Jež , Sarajevo , 2003.