Za roditelje

Tekst za roditelje

Poglavlja:

 

Tekst priredila: Edita Vuković

Literatura:
Verica Sekulić: “Budite dobar roditelj svom djetetu u sebi” , Kreativni centar , Beograd
Tomas Gordon: “Umijeće roditeljstva” , Kreativni centar , Beograd